Facebook

Sözlük

decrease

verb

Türkçe'si azalmak,azaltmak
Tür verb
Örnek Cümle
We should have taken measures to decrease our dependence on oil.
Petrole olan bağımlılığımızı azaltmak için önlemler almamız gerekirdi.

noun

Türkçe'si azalma
Tür noun
Örnek Cümle
The decrease in levels of activity in the general public over the years seems for one to be caused by the increasingly advanced technological world.
Yıllardır halk arasındaki faaliyet düzeyindeki düşüş herhangi bir kişi için gittikçe gelişen teknolojik dünyadan kaynaklanmış gibi görünmektedir.