Facebook

Sözlük

decrease

verb

Türkçe'siazalmak,azaltmak
Türverb
Örnek Cümle
We should have taken measures to decrease our dependence on oil.
Petrole olan bağımlılığımızı azaltmak için önlemler almamız gerekirdi.

noun

Türkçe'siazalma
Türnoun
Örnek Cümle
a decrease in the rates of inflation.
enflasyon oranlarındaki bir düşüş.

Alternatif öneriler:

decreaseddecreasing