Facebook

Sözlük

decrease

verb

Türkçe'si azalmak,azaltmak
Tür verb
Örnek Cümle
The decrease in the incidence of disease will eventually be determined.
Hastalık vaka adedinde azalma er ya da geç saptanacak.

noun

Türkçe'si azalma
Tür noun
Örnek Cümle
We should have taken measures to decrease our dependence on oil.
Petrole olan bağımlılığımızı azaltmak için önlemler almamız gerekirdi.