Facebook

Sözlük

dedication

noun

Türkçe'si adama,bağlılık
Tür noun
Örnek Cümle
Learning is a never ending process which needs dedication as well as a lot of time.
Öğrenme fazla zamanın yanı sıra özveriyi de gerektiren sonsuz bir süreçtir.