Facebook

Sözlük

dedication

noun

Türkçe'siadama,bağlılık
Türnoun
Örnek Cümle
One of the leading representatives of existentialism, Jean-Paul Sartre expressed his dedication to his philosophy both through his writings and through his way of life.
Varoluşçuluk'un önde gelen temsilcilerinden biri olan Jean-Paul Sartre, hem yazılarıyla hem de sürdüğü yaşam biçimiyle, felsefesine olan bağlılığını ifade etmiştir.

Alternatif öneriler:

dedicatededicated