Facebook

Sözlük

deep

adjective

Türkçe'siderin
Türadjective
Örnek Cümle
Since the Spanish King Philip II took over Portugal in 1580, the Portuguese have always had a deep fear of invasion.
İspanya Kralı II. Philip 1580’de Portekiz’i aldığından bu yana Portekizliler hep derin bir işgal korkusu taşımışlardır.

adverb

Türkçe'siderin
Türadverb
Örnek Cümle
Scientists who specialize in studying Earth’s interior have long suspected that activity deep inside Earth is behind vertical changes at the surface.
Dünyanın iç kısmını araştırma konusunda uzmanlaşan bilim adamları, uzun süre, Dünya’nın derin iç kısmındaki hareketin yüzeydeki dikey değişimlerin arkasında olduğundan şüphelendiler.

Alternatif öneriler:

deependeeplydeepwater