Facebook

Sözlük

deep

adjective

Türkçe'siderin
Türadjective
Örnek Cümle
Some political scientists have argued that the family, in which deep emotional relationships exist betweenmembers, is like a political system in miniature.
Bazı siyaset bilimciler, üyeleri arasında derin duygusal ilişkilerin var olduğu ailenin, ufak çapta siyasal bir sistem gibi olduğunu ileri sürmüşlerdir.

adverb

Türkçe'siderin
Türadverb
Örnek Cümle
With the exception of its southwest, a large part of Afghanistan is covered by high snow-capped mountains and divided by deep valleys.
Afganistan’ın güneybatısı hariç büyük bir bölümü, zirveleri karla örtülü yüksek dağlarla kaplıdır ve derin vadilerle bölünmüştür.

Alternatif öneriler:

deependeeplydeepwater