Facebook

Sözlük

deep

adjective

Türkçe'si derin
Tür adjective
Örnek Cümle
Almost all animals that hibernate prepare for this long and deep sleep during summer by eating a lot.
Kış uykusuna yatan hemen tüm hayvanlar, yaz boyunca çok yiyerek bu uzun ve derin uyku için hazırlanırlar.

adverb

Türkçe'si derin
Tür adverb
Örnek Cümle
From roughly 1931 until 1937, the Netherlands suffered a deep and long depression.
Yaklaşık 1931'den 1937'ye kadar Hollanda derin ve uzun depresyon yaşadı.