Facebook

Sözlük

defeat

verb

Türkçe'siyenmek
Türverb
Örnek Cümle
The Vienna Congress lasted from September 1814 to June 1815 and defined the borders of the territories of various European states after the defeat of Napoleon.
Viyana Kongresi, Eylül 1814’ten Haziran 1815’e kadar sürmüş ve Napolyon’un yenilgisinden sonra çeşitli Avrupa devletlerinin topraklarının sınırlarını belirlemiştir.

noun

Türkçe'siyenilgi
Türnoun
Örnek Cümle
The Vienna Congress lasted from September 1814 to June 1815 and defined the borders of the territories of various European states after the defeat of Napoleon.
Viyana Kongresi, Eylül 1814’ten Haziran 1815’e kadar sürmüş ve Napolyon’un yenilgisinden sonra çeşitli Avrupa devletlerinin topraklarının sınırlarını belirlemiştir.

Alternatif öneriler:

defeatistundefeated