Facebook

Sözlük

defence

noun

Türkçe'sisavunma,müdafaa
Türnoun
Örnek Cümle
The great Wall of China, which was designed specifically as a defence against nomadic tribes, was built mainly of earth and stone.
Göçebe kabilelere karşı özellikle bir savunma olarak tasarlanmış olan Çin Seddi, esas olarak toprak ve taştan inşa edilmiştir.

Alternatif öneriler:

defencelessself-defence