Facebook

Sözlük

defend

verb

Türkçe'sisavunmak
Türverb

Alternatif öneriler:

defendantdefenderundefended