Facebook

Sözlük

defensibility

noun

Türkçe'sisavunabilir olma
Türnoun

Alternatif öneriler:

defensibleindefensible