Facebook

Sözlük

deficient

adjective

Türkçe'si yetersiz
Tür adjective
Örnek Cümle
Even a diet which is quantitively sufficient can lead to disease if it is deficient in vitamins.
Alman besinler miktar olarak yeterli olsa bile vitamin bakımından yetersizse hastalığa yol açabilirler.