Facebook

Sözlük

define

verb

Türkçe'si tanımlamak,açıklamak
Tür verb
Örnek Cümle
Originally, humanism was a concept used to define the education based on the ancient Greek and Latin classics.
Başlangıçta, hümanizm eski Yunan ve Latin klasiklerine dayalı eğitimi tanımlamak için kullanılan bir kavramdı.