Facebook

Sözlük

definition

noun

Türkçe'sitanım,tanımlama
Türnoun
Örnek Cümle
They must give a magnified image with a high degree of resolution or definition of detail.
Son derece ayrışık bir biçimde ya da ayrıntıları belirleyen büyütülmüş bir görüntü sağlamalıdır.