Facebook

Sözlük

deliberately

adverb

Türkçe'sikasten,bilerek
Türadverb

Alternatif öneriler:

deliberatedeliberation