Facebook

Sözlük

deliberately

adverb

Türkçe'sikasten,bilerek
Türadverb
Örnek Cümle
Once agriculture was developed, people deliberately grew large quantities of plants that could be eaten.
Tarım geliştirilir geliştirilmez insanlar kasten büyük miktarlarda yenilebilen bitkiler yetiştirdi.

Alternatif öneriler:

deliberatedeliberation