Facebook

Sözlük

democracy

noun

Türkçe'si demokrasi
Tür noun
Örnek Cümle
The new reforms in Turkey will not make any improvement, in contrast it may cause democracy to go worse.
Türkiye'deki yeni reformlar hiç gelişme sağlamayacak, aksine demokrasinin kötüleşmesine sebep olabilir.