Facebook

Sözlük

demonstrable

adjective

Türkçe'si kanıtlanabilir
Tür adjective