Facebook

Sözlük

demonstrated

adjective

Türkçe'siispat edilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
One other important fact demonstrated by the relativity theory is that mass can be converted into energy.
İzafiyet kuramının ortaya koyduğu bir diğer önemli gerçek, kütlenin enerjiye dönüşebilmesidir.