Facebook

Sözlük

densely-populated

adjective

Türkçe'si yoğun nüfuslu
Tür adjective

Alternatif öneriler:

denselyover-populatedpopulated