Facebook

Sözlük

dental

adjective

Türkçe'si dişle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Besides many other health related problems, one of the issues that is common among the smokers is the dental problems.
Diğer birçok sağlıkla ilgili sorunların yanısıra, sigara içenler arasında yaygın olan konularından birisi diş sorunlarıdır.