Facebook

Sözlük

dentistry

noun

Türkçe'si dişçilik
Tür noun
Örnek Cümle
Since dentistry includes many techniques, dentists have begun to choose certain areas of specialisation.
Dişçilik pek çok teknik içerdiği için dişçiler belli uzmanlık alanları seçmeye başlamışlardır.