Facebook

Sözlük

depend

verb

Türkçe'si bağlı olmak,güvenmek
Tür verb
Örnek Cümle
The success of the new company in the bitterly competitive global market will depend on its ability to keep costs down.
Yeni şirketin amansız bir rekabetin hüküm sürdüğü dünya pazarındaki başarısı, maliyetleri düşük tutabilmesine bağlı olacak.