Facebook

Sözlük

dependence

noun

Türkçe'si bağımlılık
Tür noun
Örnek Cümle
We should have taken measures to decrease our dependence on oil.
Petrole olan bağımlılığımızı azaltmak için önlemler almamız gerekirdi.

Alternatif öneriler:

dependdepend on/upon