Facebook

Sözlük

dependency

noun

Türkçe'si bağımlılık
Tür noun
Örnek Cümle
Sleeping pills, especially when used regularly for longer than a few weeks or at high doses, can cause dependency in some people.
Uyku hapları, özellikle birkaç haftadan daha uzun süre veya yüksek dozlarda düzenli olarak kullanıldığında, bazı insanlarda bağımlılığa neden olabilir.

Alternatif öneriler:

dependdepend on/upon