Facebook

Sözlük

deposit

verb

Türkçe'sibankaya yatırmak
Türverb
Örnek Cümle
One of the top challenges of real estate wholesalers today is finding all the deposit money they want.
Bugün emlak satıcılarının en üst zorluklarından biri istedikleri tüm depozito ücretini bulmaktır.

noun

Türkçe'sikapora, peşinat; tabaka
Türnoun
Örnek Cümle
Finally, some produce a-particles, which deposit their large amount of energy over a very short path in the tissues.
Son olarak kimileri a-partiküileri üretirler, bunlar büyük miktardaki enerjilerini dokulardan çok kısa bir çizgi üzerine bırakırlar.

Alternatif öneriler:

depositiondepositor