Facebook

Sözlük

depression

noun

Türkçe'sidepresyon; buhran
Türnoun
Örnek Cümle
The recent past has been the ultimate reason for increase in the anxiety and depression that humanity has been facing.
Yakın geçmiş insanlığın karşılaştığı kaygı ve depresyondaki artış için temel sebep olmuştur.