Facebook

Sözlük

depression

noun

Türkçe'si depresyon; buhran
Tür noun
Örnek Cümle
Factors causing depression include stress, certain medications, certain medical illnesses, and family history with traits of depression.
Depresyona sebep olan etkenler, stresi, belli ilaçları, belli tıbbi hastalıkları ve depresyon özellikleri olan aile geçmişini içermektedir.