Facebook

Sözlük

depression

noun

Türkçe'si depresyon; buhran
Tür noun
Örnek Cümle
Learning how to fight depression is an important part of beinghealthy.
Depresyonla nasıl mücadele edeceğini öğrenmek sağlıklı olmanın önemli bir parçasıdır.