Facebook

Sözlük

deprived

adjective

Türkçe'siyoksun,muhtaç
Türadjective
Örnek Cümle
When slave ships took thousands of Africans to the Caribbean, these people were deprived of a link with their own native history.
Köle gemileri binlerce Afrikalıyı Karayiplere taşıyınca, bu insanlar kendi yerel tarihleriyle bir bağ kurmaktan yoksun kaldılar.

Alternatif öneriler:

deprivationdeprive