Facebook

Sözlük

depth

noun

Türkçe'siderinlik
Türnoun
Örnek Cümle
The severity of a burn depends on the amount oftissue affected and the depth of the injury, whichis described as first, second, or third degree.
Bir yanığın şiddeti, etkilenen doku miktarına ve hasarın birinci, ikinci veya üçüncü derece olarak tanımlanan derinliğine bağlıdır.

Alternatif öneriler:

adeptadeptly