Facebook

Sözlük

depth

noun

Türkçe'si derinlik
Tür noun
Örnek Cümle
Over four-fifths of Greenland is covered with an ice sheet that has an average depth of 1, 500 metres.
Grönland’ın beşte dördünden fazlası, ortalama 15CG metre kalınlığı olan bir buz tabakasıyla kaplıdır.