Facebook

Sözlük

descend from

phrasal verb

Türkçe'si -den kalmak, -ın soyundan gelmek
Tür phrasal verb