Facebook

Sözlük

describe

verb

Türkçe'si tasvir etmek, tanımlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The term global warming is used to describe an increase the average temperature of the earth's atmosphere.
Küresel ısınma terimi dünya atmosferinin ortalama sıcaklığındaki artışı tanımlamak için kullanılmaktadır.