Facebook

Sözlük

description

noun

Türkçe'si tanımlama, betimleme, tasvir etme
Tür noun
Örnek Cümle
The German astronomer Kepler wrote important astronomical works which are a detailed description of the motions of the planets around the sun.
Alman gök bilimci Kepler, gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerinin ayrıntılı bir betimlemesi olan önemli gökbilimi eserleri yazmıştır.