Facebook

Sözlük

desert

verb

Türkçe'si terk etmek,ayrılmak
Tür verb
Örnek Cümle
The desert city of Timbuktu was once a commercial centre where slaves, gold and salt were traded.
Çöl şehri Timbuktu, bir zamanlar köle, altın ve tuzun alınıp satıldığı bir ticaret merkeziydi.

noun

Türkçe'si çöl
Tür noun
Örnek Cümle
A major part of Australia consists of a desert that turns into barren hills near the west coast.
Avustralya’nın büyük bir bölümü, batı kıyılarına yakın çıplak tepelere dönüşen bir çölden oluşur.