Facebook

Sözlük

desert

verb

Türkçe'siterk etmek,ayrılmak
Türverb
Örnek Cümle
by cultivating desert lands in an efficient way.
etkili bir yolla çöl alanlarını ekip biçerek.

noun

Türkçe'siçöl
Türnoun
Örnek Cümle
As a result of sparse vegetation, desert soil is poor inorganic material but, nevertheless, it is often rich in minerals.
Çöl toprağı, bitki örtüsünün seyrek oluşunun bir sonucu olarak organik madde bakımından fakirdir; fakat yine de çoğu kez mineral bakımından zengindir.