Facebook

Sözlük

design

verb

Türkçe'si tasarlamak
Tür verb
Örnek Cümle
However you design your room is up to you.
Odanı her nasıl tasarlayacağın sana bağlı.

noun

Türkçe'si tasarım
Tür noun
Örnek Cümle
It is obvious that in the design of space shuttle, the heat capacity of the substance forming the surface on which the rays will fall is of vital importance.
Bir uzay mekiğinin tasarımında, üzerine ışınların düşeceği yüzeyi oluşturan maddenin ısı kapasitesinin hayati önem taşıdığı açıktır.

Alternatif öneriler:

by designdesign for