Facebook

Sözlük

destroy

verb

Türkçe'siyıkmak
Türverb
Örnek Cümle
Locusts can destroy a wheat field in a few minutes.
Çekirgeler, birkaç dakika içerisinde bir ekin tarlasını harap edebilir.

Alternatif öneriler:

destroyeddestroying