Facebook

Sözlük

destroy

verb

Türkçe'siyıkmak
Türverb
Örnek Cümle
Many people think that multinationals are more powerful than nation states and that they are determined to destroy anything that reduces their profits.
Birçok insan, çok uluslu şirketlerin ulus devletlerinden daha güçlü olduğunu ve bunların karlarını azaltan herşeyi yok etmeye kararlı olduğunu düşünüyor.

Alternatif öneriler:

destroyeddestroying