Facebook

Sözlük

detail

verb

Türkçe'sidetaylandırmak
Türverb
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.

noun

Türkçe'siayrıntı
Türnoun
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.

Alternatif öneriler:

detailedin detail