Facebook

Sözlük

detail

verb

Türkçe'si detaylandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.

noun

Türkçe'si ayrıntı
Tür noun
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.