Facebook

Sözlük

detailed

adjective

Türkçe'si detaylı
Tür adjective
Örnek Cümle
16th-century European botanists made detailed descriptions of many plants, particularly the medically important ones.
16. yüzyılda Avrupalı botanikçiler birçok bitkinin, özellikle de tıbbi yönden önemli olanların ayrıntılı tanımlarını yapmışlardır.

Alternatif öneriler:

detailin detail