Facebook

Sözlük

determinant

adjective

Türkçe'sietkin olan
Türadjective

noun

Türkçe'sibelirleyici faktör
Türnoun