Facebook

Sözlük

detrimental

adjective

Türkçe'si zararlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Poverty is detrimental to student health and exclusion seriously undermines low income students’ confidence.
Yoksulluk çocuk sağlığına zarar vermektedir ve dışlanma ciddi bir şekilde düşük gelirli çocukların güvenini sarsmaktadır.