Facebook

Sözlük

devastating

adjective

Türkçe'sitahrip edici
Türadjective
Örnek Cümle
One of the most devastating effects of global warming is that, as the ocean water warms, it impacts tropical storms.
Küresel ısınmanın en mahvedici etkilerinden birisi, okyanus suyunun ısındıkça tropikal fırtınalar etkilemesidir.

Alternatif öneriler:

devastatedevastateddevastation