Facebook

Sözlük

develop

verb

Türkçe'si gelişmek,büyümek
Tür verb
Örnek Cümle
Although alloys have been used since the earliest times, they still have an indispensable place in modern technology, and scientists continue to develop new alloys with special properties.
En eski çağlardan beri kullanılmalarına rağmen alaşımlar, modern teknolojide hâlâ vazgeçilmez bir yere sahiptir ve bilim adamları özel nitelikli yeni alaşımlar geliştirmeye devam etmektedir.