Facebook

Sözlük

develop

verb

Türkçe'sigelişmek,büyümek
Türverb
Örnek Cümle
Agricultural researchers in developed countries are working to develop strains of rice that produce high yields with less water.
Gelişmiş ülkelerdeki zirai araştırmacılar, az su ile yüksek verim sağlayan pirinç türleri geliştirmek için çalışmaktadır.