Facebook

Sözlük

develop

verb

Türkçe'si gelişmek,büyümek
Tür verb
Örnek Cümle
Leadership is about recognising and valuing a person's potential and having the ability to guide and develop them.
Liderlik bir kişinin potansiyelini tanıma ve değerlendirme ve bunları yönlendirme ve geliştirme becerisine sahip olmayla ilgilidir.