Facebook

Sözlük

developed

adjective

Türkçe'si gelişmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
…fifth leading cause of death in some developed countries…
bazı gelişmiş ülkelerde ölümün beşinci önde gelen sebebi