Facebook

Sözlük

developing

adjective

Türkçe'si gelişen
Tür adjective
Örnek Cümle
Many developing countries have very active research on nanotechnology, even if it is not widely publicized.
Geniş ölçüde reklamı yapılmasa bile birçok gelişen ülkelerin nanoteknoloji üzerinde çok aktif araştırması var.