Facebook

Sözlük

developing

adjective

Türkçe'sigelişen
Türadjective
Örnek Cümle
In the US, as in most developed and many developing countries, obesity has become much more common in the past 15 years.
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, ABD’de aşırı şişmanlık son 15 yıl içinde çok daha yaygın hâle gelmiştir.