Facebook

Sözlük

development

noun

Türkçe'sigelişim,ilerleme
Türnoun
Örnek Cümle
The education is one of the most important requirements of the holistic development of a child.
Eğitim, bir çocuğun bütünsel gelişiminin en önemli gerekliliklerinden birisidir.