Facebook

Sözlük

devious

adjective

Türkçe'sialdatıcı,dolaşık
Türadjective