Facebook

Sözlük

devote to

phrasal verb

Türkçe'si ...e adamak; ...için ayırmak
Tür phrasal verb