Facebook

Sözlük

diameter

noun

Türkçe'si çap
Tür noun
Örnek Cümle
Astronomers generally agree that most starshave approximately the same diameter as our sun.
Astronomlar, çoğu yıldızın bizim güneşimizle aşağı yukarı aynı çapta olduğu konusunda genel olarak görüş birliği içindedirler.