Facebook

Sözlük

dickens

noun

Türkçe'si şeytan
Tür noun
Örnek Cümle
Like many of his contemporaries, Charles Dickens dealt with the social problems brought about by industrialisation.
Birçok çağdaşı gibi , Charles Dickens , sanayileşmenin sonucu ortaya çıkan toplumsal sorunları ele almıştır.