Facebook

Sözlük

die

verb

Türkçe'si ölmek
Tür verb
Örnek Cümle
This report emphasizes the fact that as a result of inadequate medical care, many children in developing countries die before they reach even one year old.
Bu rapor, tıbbi bakım eksikliği sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde birçok çocuğun bir yaşına bile gelmeden öldüğü gerçeğini vurguluyor.

Alternatif öneriler:

die awaydie downdie offdie out