Facebook

Sözlük

diet

verb

Türkçe'si perhiz yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
For example, if you eat a diet of meat, bread, sugar and at you may become ill with a disease called scurvy.
Söz gelimi, et, ekmek, şeker ve yağdan oluşan bir gıda rejimi izliyorsanız iskorbüt denilen bir hastalığa yakalanabilirsiniz.

noun

Türkçe'si beslenme; perhiz
Tür noun
Örnek Cümle
Health information on product packages must emphasize the importance of the total diet and not exaggerate the role of a particular food in disease prevention.
Ürün paketlerinin üzerindeki sağlık bilgileri diyetin tümünün önemini vurgulamalı ve belirli bir gıdanın hastalık önlemedeki rolünü abartmamalıdır.