Facebook

Sözlük

diet

verb

Türkçe'siperhiz yapmak
Türverb
Örnek Cümle
In some diets, such as the diet of the Eskimo, they form the main source of energy.
Eskimoların ki gibi kimi diyetlerde asıl enerji kaynağını oluştururlar.

noun

Türkçe'sibeslenme; perhiz
Türnoun
Örnek Cümle
Health information on product packages must emphasize the importance of the total diet and not exaggerate the role of a particular food in disease prevention.
Ürün paketlerinin üzerindeki sağlık bilgileri diyetin tümünün önemini vurgulamalı ve belirli bir gıdanın hastalık önlemedeki rolünü abartmamalıdır.

Alternatif öneriler:

dietarydieterdietician