Facebook

Sözlük

diet

verb

Türkçe'si perhiz yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
In most Western countries, the average diet contains about 700 milligrams of cholesterol each day, whereas only about 300 milligrams is the recommended maximum.
Çoğu Batı ülkelerinde ortalama beslenme her gün 700 miligram civarında kolesterol içerir, ancak sadece 300 miligram kadarı tavsiye edilen en yüksek miktardır.

noun

Türkçe'si beslenme; perhiz
Tür noun
Örnek Cümle
A balanced diet containing correct amounts of the basic food substances is essential, but there is no evidence that when, or at what intervals, one eats makes the slightest difference.
Temel gıda maddelerini doğru miktarlarda içeren dengeli bir beslenme esastır, ancak ne zaman veya hangi aralıklarla yemek yenildiğinin en ufak bir fark oluşturduğuna ilişkin kanıt bulunmamaktadır.