Facebook

Sözlük

dietary

adjective

Türkçe'sibeslenmeyle ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
Over the years, the cases of childhood obesity have continued to rise owing to changing dietary and lifestyle patterns.
Yıllardır çocukluk obezite vak'aları değişen beslenme ve yaşam stili şekillerinden dolayı yükselmeye devam etmektedir.

noun

Türkçe'sibeslenme kuralları,perhiz yemeği
Türnoun
Örnek Cümle
Over the years, the cases of childhood obesity have continued to rise owing to changing dietary and lifestyle patterns.
Yıllardır çocukluk obezite vak'aları değişen beslenme ve yaşam stili şekillerinden dolayı yükselmeye devam etmektedir.

Alternatif öneriler:

dietdieterdieticiandieting