Facebook

Sözlük

difference

noun

Türkçe'siayrım,farklılık
Türnoun
Örnek Cümle
There is a huge difference between what has been taught earlier and what has been taught in school nowadays.
Daha once öğretilen ile günümüzde okulda öğretilenler arasında büyük bir farklılık vardır.