Facebook

Sözlük

different

adjective

Türkçe'sifarklı, değişik
Türadjective
Örnek Cümle
Since individuals in different positions have different interests and attributes, they naturally have differences in opinion about how resources and rewards should be distributed.
Farklı konumdaki bireylerin farklı özellikleri olduğundan, kaynak ve ödüllerin nasıl dağıtılacağına ilişkin görüşlerinde de doğal olarak farklılıklar vardır.