Facebook

Sözlük

different

adjective

Türkçe'sifarklı, değişik
Türadjective
Örnek Cümle
People who live in the north of England speak English in a different way from the people who live in the south.
İngiltere’nin kuzeyinde oturan insanlar ingilizceyi güneyde oturanlardan farklı bir şekilde konuşurlar.