Facebook

Sözlük

different

adjective

Türkçe'si farklı, değişik
Tür adjective
Örnek Cümle
000 Turks are now working in thirty different countries of the world, mostly in West Germany.
000 Türk, çoğunluğu Batı Almanya'da olmak üzere, dünyanın otuz değişik ülkesinde çalışmaktadır.