Facebook

Sözlük

different

adjective

Türkçe'si farklı, değişik
Tür adjective
Örnek Cümle
They each wanted to see a different film from each other.
Onların her biri birbirinden farklı bir film görmek istediler.