Facebook

Sözlük

differently

adverb

Türkçe'si farklı bir şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Teen addicts need to be treated differently because of their age and physical attributes.
Genç bağımlıların, yaşlar ve fiziksel özelliklerinden dolayı farklı şekilde tedavi edilmeleri gerekir.