Facebook

Sözlük

difficult

adjective

Türkçe'si zor,güç
Tür adjective
Örnek Cümle
Maintenance costs for school buildings are rising rapidly and funds to meet them are becoming increasingly difficult to get hold of.
Okul binalarında ki bakım giderleri hızla artıyor ve bunları karşılayacak fonların sağlanması giderek zorlaşıyor.