Facebook

Sözlük

difficult

adjective

Türkçe'si zor,güç
Tür adjective
Örnek Cümle
These exercises are more difficult than some of the others.
Bu alıştırmalar ötekilerin kimilerinden daha zordur.