Facebook

Sözlük

difficult

adjective

Türkçe'si zor,güç
Tür adjective
Örnek Cümle
It is difficult to understand Americans if you are not used to their accent.
Eğer aksanlarına alışık değilseniz, Amerikalıları anlamak güçtür.